فروش انجیر تر (تازه) و خشک
» انجیر تر (تازه) و خشک در بسته بندی مورد نظر شما و در درجه بندی متفاوت به فروش می‌رسد
کشور: Iran نام: بازرگانی انجیر نیریزان
تاريخ: 1397/05/11
آدرس: استهبان و نیریز
تلفن: 09179303709 فکس:
آدرس پست الکترونيک: Abolfath.heydari@yahoo.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.