فروش بارج باری 8000 تنی مدل 2017
» فروش بارج باری 8000 تنی مدل 2017 به طول 86 متر عرض 25 متر و عمق 6
کشور: Iran نام: فولاد
تاريخ: 1397/05/01
آدرس: اهواز
تلفن: 09166215623 فکس:
آدرس پست الکترونيک: a.pirmoradi@oxinsteel.ir

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.