ليست شركت هاي تجاري و بازرگاني كشورهاي مختلف دنيا در حوزه هاي فعاليت مختلف و بازارهاي هدف
» سلام عليكم احتراما به استحضار افراد محترم حقيقي و حقوقي كشور ميرساند در صورت نياز به در اختيار داشتن ليست شركت هاي مختلف تجاري و بازرگاني كشورهاي مختلف دنيا و بازارهاي هدف تخصصي با شماره ٠٩١٢٥٩٤٩٤٥٨ تماس حاصل فرمايند. با آرزوي موفقيت در كسب و كار شما عزيزان
کشور: Iran نام: عباس رهبري مهر
تاريخ: 1397/02/03
آدرس: وزارت راه و شهرسازي
تلفن: 09125949458 فکس:
آدرس پست الکترونيک: abbasrahbari61@yahoo.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.