ارسال اناناس و موز از فیلیپین و نارگیل از ویتنام در ظرفیت بالا
» 00639178963658 مصطفوی 00639773543951 مسعودی Freshfruits.export@gmail.com
کشور: Iran نام: Freshfruit
تاريخ: 1397/01/11
آدرس: فیلیپین

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.