فروش میوه صادراتی
» ارائه میوه بسته بندی شده جهت صادرات 
کشور: Iran نام: مهر خوبان برادران قم
تاريخ: 1396/11/25
تلفن: 09121517716 فکس:

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.