**** پرتقال پاکستانی درجه یک ارسال در تناژ بالا ****
» پرتقال پاکستانی درجه یک با کیفیت عالی . 00639178963658 مصطفوی 00639773543951 مسعودی Freshfruits.export@gmail.com
کشور: Pakistan نام: Freshfruit
تاريخ: 1396/10/25
آدرس: پاکستان
آدرس وب سايت: Freshfruits.export@gmail.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.