تامین گازوییل از ترکمنستان و ایران
» بار تركمنستان جهت ترانزیت به افغانستان: پالايشگاه سيدي قيمت ٤٢٠-٤١٠ در حال حاضر تسويه به صورت صرافي و يا ال سي داخلي زمانی که بار در مبدا به نام خریدار مدارکش تنظیم شد كمترين تناژ سفارش ٥٠٠٠ تن به صورت ريلي تحويل در پشت گمرك سرخس در پارت هاي ٦٠٠ تني تا 580 تنی تمام مجوزات جهت ترانزیت به افغانستان ارائه می شود . اولين پارت پس از قرارداد ٢٠ روز و پارت هاي بعد ٢ روز در ميان بسته به تناژ سفارش شده به ازاي هر مقدار پولي كه مي دهيد ضمانت تعهد پرداخت تا مقصد سرخس از بانك شهر به شما داده مي شود و بعد از اینکه sgs بار شما در سرخس گرفته و اوکی بود شما ضمانت را به فروشنده بازگشت می دهید.
کشور: Iran نام: بازرگانی سنگاری
تاريخ: 1396/10/18
آدرس: نوشهر
تلفن: 09115909739 فکس:
آدرس پست الکترونيک: ali_sgr72@yahoo.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.