×××××× ارسال نارگیل ، موز ، اناناس از فیلیپین به ایران در تناژ بالا××××××
» ارسال موز ، اناناس ، نارگیل از فیلیپین به ایران در تناژ بالا 00639178963658 مصطفوی 00639773543951 مسعودی Freshfruits.export@gmail.com
کشور: Iran نام: Freshfruit
تاريخ: 1396/10/10
آدرس: فیلیپین
آدرس پست الکترونيک: Freshfruits.export@gmail.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.