فاینانس یکساله جهت خرید مواد اولیه وارداتی کارخانجات
» تامین فاینانس خرید کالا و مواد اولیه وارداتی از طریق قبول ال سی یوزانس شش ماهه یا یکساله از بانکهای داخل ایران برای اتریش ، ابتدا نوع کالا و مبدا کالا و نام خریدار ایرانی و درفت ال سی می بایست مورد تایید قرارگیرد. حداقل مبلغ ال سی می بایست پانصد هزار یورو باشد. متقاضیان محترم رزومه خریدار و مشخصات کالا را به آدرس office@til.co.at ارسال نمایند.
کشور: Austria نام: نژادحسینیان
تاريخ: 1396/10/05
آدرس: جردن ، خ گلفام ، پلاک 56 ، واحد 9
تلفن: 09121002621 فکس:
آدرس پست الکترونيک: office@til.co.at & hatamsteel@gmail.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.