ترخیص تخصصی قطعات خودرو و سیستم تهویه
» ترخیص تخصصی قطعات خودرو از گمرکات تهران و شهید رجایی بندرعباس. طرف قراداد با اکثر شرکتهای خودروو سازی. دارای مجوز رسمی کارگزاری گمرک
کشور: Iran نام: فلاح
تاريخ: 1396/10/04
تلفن: 09122207922 فکس: 02144151489
آدرس پست الکترونيک: iranautoparts@yahoo.com
آدرس وب سايت: www.clearanceiran.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.