فاینانس یکساله جهت خرید مواد اولیه وارداتی کارخانجات
» کارخانجاتی که تمایل دارند خرید مواد اولیه وارداتی خود را بصورت فاینانس یکساله ازطریق گشایش اعتبار اسنادی یکساله از بانکهای داخلی انجام دهند لطفا رزومه و درخواست خود را به آدرس ایمیل office@til.co.at ارسال نمایند. نوع کالا ، مبدا کالا، نام خریدار و درفت ال سی ابتدا می بایست مورد تایید سازمانهای مربوطه در اروپا قرار گیرد و مبلغ هر گشایش اعتبار می بایست حداقل پانصد هزار یورو باشد.
کشور: Iran نام: نژادحسینیان
تاريخ: 1396/09/29
تلفن: 09121002621 فکس:

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.