انجام خدمات بازرگانی ، ترجمه همزمان انگلیسی و آشنا به آلمانی ، واردات صادرات ، مکاتبات و جلسات بازرگانی
» انجام خدمات بازرگانی واردات صادرات ، مکاتبات و جلسات بازرگانی آماده کردن قراردادهای خرید و فروش بر طبق قواعد بین المللی اینکوترمز آشنا به زبان آلمانی و مسلط به انگلیسی تجاری
کشور: Iran نام: سید حسن حسینی پور
تاريخ: 1396/09/25
آدرس: تهران م ونک
تلفن: 09131339164 فکس:
آدرس پست الکترونيک: hassan.hosseinipour@yahoo.de

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.