دریافت وام با چک
» دونبال وام هستم تا مبلغ50000000 تومان واسه خرید خونه
کشور: Iran نام: حبیبی
تاريخ: 1396/09/23
آدرس: خیابان شهید منتظری 6 . نیشابور
تلفن: 09159515962 فکس: 9159515962
آدرس پست الکترونيک: Khney64@yahoo.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.