موز و اناناس فیلیپین باکیفیت و قیمت مناسب با ظرفیت بالا در ارسال
» ارسال موز و اناناس فیلیپین باکیفیت و قیمت مناسب در ظرفیت بالا در ارسال 00639178963658 مصطفوی 00639773543951 مسعودی Freshfruits.export@gmail.com
کشور: Philippines نام: Freshfruit
تاريخ: 1396/09/20
آدرس: فیلیپین
آدرس پست الکترونيک: Freshfruits.export@gmail.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.