تامین گازوییل ترکمنستان و روسیه از بنادر شمالی کشور
» تامین مشتقات سوختی (مازوت-گازوییل) از بندر امیر آباد جهت صادرات به افغانستان و عراق روش معامله فقط و فقط به صورت LC هست (توجه بفرمایید)
کشور: Iran نام: بازرگانی سنگاری
تاريخ: 1396/09/14
آدرس: مازندران-نوشهر
تلفن: 09115909739 فکس:
آدرس پست الکترونيک: ali_sgr72@yahoo.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.