نیاز به گشایش اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه بانکی جهت واردات غلات ، حبوبات و سایر مواد غذایی
» شرکت بازرگانی ماندگار جهت واردات غلات ، حبوبات و سایر مواد غذایی نیازمند گشایش اعتبار اسنادی از ایران ، اروپا، امارات و یا سایر کشورها میباشد. لذا ازاشخاص حقیقی و حقوقی که توانایی گشایش اعتبار اسنادی و یا اخذ ضمانت نامه های بانکی را دارند ، دعوت به همکاری میگردد.
کشور: Iran نام: شرکت بازرگانی ماندگار
تاريخ: 1396/08/18
تلفن: 0935-2543637 فکس:
آدرس پست الکترونيک: info@plt-co.com
آدرس وب سايت: www.plt-co.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.