خریدار ته پیاله مس
» شرکت ما خریدار ته پیاله مس برای مصرف داخل به هر میزان که باشد با درصد خلوص حداقل 15% مس، تحویل در محل و پرداخت نقد می باشد. 09035688900 02144854154 info@ttfihc.com
کشور: Iran نام: تابان تجارت فردا
تاريخ: 1396/08/16

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.