تامین فرآورده های سوختی از روسیه و ایران
» برای اطلاعات بیشتر تماس بفرمایید.
کشور: Russia نام: علی سنگاری
تاريخ: 1396/08/12
تلفن: 09115909739 فکس:
آدرس پست الکترونيک: ali_sgr72@yahoo.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.