موز فیلیپین باکیفیت و قیمت مناسب با ظرفیت بالا در ارسال
» موز فیلیپین باکیفیت و قیمت مناسب با ظرفیت بالا در ارسال 00639178963658 مصطفوی 00639773543951 مسعودی Freshfruits.export@gmail.com
کشور: Philippines نام: مصطفوی
تاريخ: 1396/08/10
آدرس: فیلیپین

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.