ارائه خدمات بازرگانی در کشور جمهوری دومنیکن
» ارائه هرگونه خدمات بازرگانی، مشاوره ای و تجاری در کشور جمهوری دومنیکن (تهیه و ارسال کالا، نمونه، هماهنگی برای اخذ نمایندگی یا قرار جلسه ...)
کشور: Iran نام: حمیدرضا نبی زاده
تاريخ: 1396/08/09
تلفن: 09121347761 فکس: 02144453512
آدرس پست الکترونيک: nabizadeh@golden-chain.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.