فروش Pvc S65 - حلال 402 - سود پرک
» فروش Pvc S65 - حلال 402 - متانول - سود پرک
کشور: Iran نام: بازرگانی لیماک
تاريخ: 1396/08/07
تلفن: 09123787826 فکس:
آدرس پست الکترونيک: limaktrading@gmail.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.