خرید MEG
» خریدار مونو اتیلن گلایکول (MEG) جهت صادرات
کشور: Iran نام: پترو کانی باختر
تاريخ: 1396/08/10
تلفن: 09125462782 فکس:
آدرس پست الکترونيک: petrokaani@gmail.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.