انتشارات شیدمهر
» ارائه دهنده کلیه خدمات چاپ و نشر به شرکت ها و سفارت ها با تخصص اقتصادی-بازرگانی تحت نظارت مستقیم مدیرعامل سابق بازرگانی بین المللی (متعلق به یکی از بانک های کشور)
کشور: Iran نام: سینا صاحب جمع
تاريخ: 1396/07/24
آدرس: ایران، تهران، شهرآرا
تلفن: 09359599059 فکس: 86110165
آدرس پست الکترونيک: ????? ???? : 14455/159

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.