زعفران پسته ادويه جات
» انواع زعفران انواع پسته انواع ادويه جات
کشور: Iran نام: شركت بين المللي وندا نگين مانترا
تاريخ: 1396/07/23
تلفن: 09125445117 فکس:
آدرس پست الکترونيک: info@vnmi.co
آدرس وب سايت: www.vnmi.co

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.