صادرات مشتقات نفتی و پتروشیمی
» شرکت ما فعال در حوزه تأمین و صادرات مشتقات نفتی، پتروشیمی و شیمیایی می باشد. معرفی مشتری از شما، پرداخت سود به شما از ما
کشور: Iran نام: تابان تجارت فردا
تاريخ: 1396/06/25
تلفن: 09035688900 فکس:
آدرس پست الکترونيک: info@ttfihc.com
آدرس وب سايت: www.TTFIHC.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.