ثبت شرکت و اخذ اقامت در نروژ
» شرکت پلان تارگت با مدیریت آقای پاشایی - ۰۰۴۷۹۶۸۲۶۴۳۶ - خدمات زیر را ارائه میدهد: - ثبت شرکت در نروژ - اخذ اقامت نروژ - مشاوره بازرگانی در اسکاندیناوی
کشور: Norway نام: پلان تارگت
تاريخ: 1396/05/31
آدرس: Oslo Norway
تلفن: 004796826436 فکس:
آدرس پست الکترونيک: maziar@plantarget.no
آدرس وب سايت: www.plantarget.no

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.