ارائه خدمات بازرگانی
» شرکت کنور آسیا، آماده ارائه هرگونه خدمات بازرگانی برای صادرات و یا واردات، گشایش اعتبار اسنادی مدت دار و نقدی را برای بازرگانان و همکاران محترم را در خصوص نشاسته های حفاری، افزایه های صنعت حفاری و روغن های خوراکی ذرت، آهن آلات و ... را دارد.
کشور: Iran نام: کنور آسیا
تاريخ: 1396/05/09
آدرس: تهران - توانیر
تلفن: 02188206297 فکس:
آدرس پست الکترونيک: tarighat@kenorasia.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.