سايپا
»

برگزاري مزايده عمومي خودروهاي درجه 2 (مرحله67) كليه متقاضيان اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي مي توانند جهت بازديد و ارائه پيشنهاد قيمت از روز چهارشنبه مورخ 96/05/11 لغايت يكشنبه مورخ 96/05/15 به مدت 5 روز به آدرس ذيل مراجعه نمايند.

 http.auc.saipacorp.com

تلفن تماس : 48952694 – 44183122

کشور: Iran نام: شركت خودرو سازي سايپا
تاريخ: 1396/05/15
آدرس: كيلومتر 15 جاده مخصوص كرج - خيابان 52 نرسيده به اداره تحويل سايپا-پاركينگ شيرازي
تلفن: 44183122 فکس:

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.