* سايپا-مزايده اقلام مستعمل و ضايعاتي-سايپا*
» "برگزاري مزايده عمومي اقلام مازاد و مستعمل" كليه متقاضيان اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي مي توانند جهت بازديد و ارائه پيشنهاد قيمت از روز يكشنبه مورخ 18/04/96 لغايت سه شنبه مورخ 20/04/96 به مدت 3 روز از ساعت 8 الي 16 به آدرس ذيل مراجعه نمايند. نشاني : كيلومتر 15 جاده مخصوص كرج - شركت سايپا درب شماره 4 - سايت فروش و تحويل اقلام مازاد (اداره فروش غير محصول )
کشور: Iran نام: شركت خودروسازي سايپا
تاريخ: 1396/04/17
آدرس: نشاني : كيلومتر 15 جاده مخصوص كرج - شركت سايپا- درب شماره 4 (اداره فروش غير محصول)
تلفن: 48952230-48952694 فکس:

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.