ارایه خدمات مترجم همراه و ترجمه همزمان کنفرانس ها
» ارایه خدمات مترجم همراه در جلسات و سفرهای کاری و همچنین مترجم همزمان جهت کنفرانس ها و جلسات
کشور: Iran نام: خلیل چاهیان
تاريخ: 1396/04/14
آدرس: تهران، سعادت آباد
تلفن: 09122777350/09031238292 فکس:
آدرس پست الکترونيک: khalilchahian@gmail.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.