پیمانکاری
» پیشرو در ارایه خدمات فنی و مهندسی پروژه های عمرانی و ابنیه
کشور: Iran نام: .sun teck civil Co
تاريخ: 1396/04/04
آدرس: تهران- سعادت آباد
تلفن: 22067950 فکس: 22132060
آدرس پست الکترونيک: sunteckcivil@gmail.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.