خرید کنسانتره تیتانیوم TiO2
» کنسانتره تیتانیوم با درصد خلوص 70%
کشور: Iran نام: رجایی
تاريخ: 1396/04/01
آدرس: تهران
تلفن: 09125008453 فکس:
آدرس پست الکترونيک: sasan.rajaee.v@gmail.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.