ترخیص انواع کالا
» ترخیص کالا از بنادر جنوبی کشور با حداقل قیمت (خرمشهر)(بندر عباس)
کشور: Iran نام: نسیم ابرار اهواز
تاريخ: 1396/04/30
آدرس: خرمشهر
تلفن: 09115909739 فکس:
آدرس پست الکترونيک: ali_sgr72@yahoo.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.