واگذاری امتیاز انحصاری یک برند فست فود اروپایی
» بعلت مهاجرت مالکین شرکت، امتیاز انحصاری یک برند فست فود اروپایی به مبلغ دویست میلیون تومان واگذار میگردد. کلیه امور مربوط به ثبت برند، و ثبت طرح صنعتی بسته بندی های این برند انجام شده و یک شعبه از این برند بصورت پایلوت راه اندازی گردیده است. شماره تماس: 09128248825 - 09331414275
کشور: Iran نام: شرکت عصر جدید شباهنگ
تاريخ: 1396/03/17
آدرس پست الکترونيک: niknam@shabahang.co

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.