ارسال موز و اناناس بدون واسطه از فیلیپین با ظرفیت بالا
» با بیش از سه سال سابقه در امر میوه و ارسال به ایران و کشور های حاشیه خلیج فارس مصطفوی isabela city 00639178963658 freshfruits.export@gamail.com مسعودی metro manila 00639773543951 Mostafamasoudi83@gmail.com
کشور: Philippines نام: Freshfrruits
تاريخ: 1396/02/28
آدرس: Manil
آدرس پست الکترونيک: freshfruits.export@gamail.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.