تامین انواع سوخت از روسیه
» تامین انواع سوخت و مشتقات سوختی از پالایشگاه های دولتی و نیمه دولتی روسیه از طریق ارتباط با مندیت پالایشگاه ها. کمترین سفارش از 50/000 تن شروع می شود.
کشور: Russia نام: ایریک تجارت پایا
تاريخ: 1396/04/19
آدرس: Tehran
تلفن: 09115909739 فکس:
آدرس پست الکترونيک: ali_sgr72@yahoo.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.