مزايده اقلام ضايعاتي و مستعمل شركت سايپا
» انواع اقلام ضايعاتي و مستعمل دوره اي(مرتبط با روند توليد و قابل پيش بيني) و مقطعي(موجود) 23،24،25 ارديبهشت ماه 1396
کشور: Iran نام: شركت خودرو سازي سايپا
تاريخ: 1396/02/25
آدرس: تهران_كيلومتر 15 جاده مخصوص كرج_خيابان 55(شهرك غزالي)_درب شماره 4 شركت خودروسازي سايپا
تلفن: 48952694-48952230 فکس: 48952694

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.