ارائه خدمات جامع امور حقوقي و قرارداد ها
» ثبت شرکت در حوزه اروپا خدمات ملکی بانکی و اخذ ویزا و کارت اقامت اروپا قوانین مرتبط با انتقال پول بین ایران و اروپا حواله کردن پول از طریق صرافی یا بانکهای معتبراروپا ارائه جامع خدمات مشاوره حقوقي و اداري نسبت به كارفرما در حوزه كليه مسائل حقوقي،اداري و استخدامي كه به طريقي جلب نظر مشاور حقوقي احتياج مي باشد. انجام امور مشاوره اي ، تنظيم قرارداد،حضور در جلسات پشي قراردادي،شركت در جلسات ضروري خارج كشور ، نظارت و تائيد قرارداد هاي منعقده با اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي .
کشور: Germany نام: Picasso Trading
تاريخ: 1396/02/17
آدرس: BLV.Unirii.Nr 9.Ap.35
تلفن: 0040730252291 فکس: 004031478343
آدرس پست الکترونيک: picassotrading@gmail.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.