تولید و فروش کود سولفات پتاسیم
» فروش کود سولفات پتاسیم پودری و فرم سنگریزه با آنالیز ذیل: فرم پودری با آنالیز (K2o بالاتر از 50 درصد،صددرصد حلالیت در آب،کلر زیر یک درصد). فرم سنگریزه ای با آنالیز(K2SO4 برابر 75 درصد و 25 درصد مواد افزودنی).
کشور: Iran نام: شخص
تاريخ: 1396/02/16
تلفن: 09197582652 فکس:
آدرس پست الکترونيک: pspk86@yahoo.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.