سايپا
» " فروش ويژه خودروهاي درجه 2 " شركت در مزايده با مراجعه به سايت: http://auc.saipacorp.com 1396/02/13 لغايت 1396/02/16 معاونت بازرگاني گروه سايپا مديريت خريد داخلي
کشور: Iran نام: شركت خودرو سازي سايپا
تاريخ: 1396/02/16
آدرس: تهران_كيلومتر 15 جاده مخصوص كرج_خيابان 55(شهرك غزالي)_درب شماره 4 شركت خودروسازي سايپا
تلفن: 48953189 فکس: 48952694
آدرس پست الکترونيک: mozayedehsaipa@saipacorp.com
آدرس وب سايت: AUC.SAIPACORP.COM

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.