همکاری
» همکاری تجاری در کشور فیلیپین . اشنایی کامل به تمام شهرهای فیلیپین ، اشنایی با زبان تاگالوک ، هر کاری که از دستم بر بیاد در خدمتونم
کشور: Iran نام: مصطفی مسعودی
تاريخ: 1396/02/21
آدرس: مانیل
تلفن: 00639773543951 فکس: 00639269094886
آدرس پست الکترونيک: Mostafamasoudi83@yahoo.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.