صادرات به کشور عمان
» مشاوره صادرات محصولات نفتی مانند قیر و سنگ ساختمانی و همچنین کالای کشاورزی به کشور عمان
کشور: Iran نام: شرکت همازبرنا- حدادیان
تاريخ: 1395/10/19
تلفن: 88171218 فکس:

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.