تامین گاز LPG
» تامین گاز LPG از IGCC به صورت مستقیم
کشور: Iran نام: علی سنگاری
تاريخ: 1395/10/12
تلفن: 09115909739 فکس:
آدرس پست الکترونيک: ali_sgr72@yahoo.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.