مزايده سايپا مزايده سايپا مزايده سايپا
» انواع اقلام ضايعاتي و مستعمل دوره اي (مرتبط با روند توليد و قابل پيش بيني) و مقطعي (موجود) 20 و 21 و 22 ديماه1395
کشور: Iran نام: شركت خودروسازي سايپا
تاريخ: 1395/10/12
آدرس: تهران:كيلومتر 15 جاده مخصوص كرج، خيابان 55(شهرك غزالي)، درب شماره 4 شركت خودروسازي سايپا
تلفن: 48952694-48952230 فکس: 48952694

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.