تامین کننده LPG
» تامین کننده (LPG گاز) از ایران به مستقیم از NIOC در صورت نیاز به صورت رسمی LOI خود را به نام: NIOC international affairs صادر کنید
کشور: Iran نام: علی سنگاری
تاريخ: 1395/10/11
آدرس: تهران
تلفن: 09115909739 فکس:
آدرس پست الکترونيک: ali_sgr72@yahoo.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.