فروش لوله پلی اتیلنی جهت صادرات
» فروش و صادرات لوله های آبرسانی ، گازرسانی ، فاضلاب صادرات به کشور هدف با نام درخواست کننده
کشور: Iran نام: حمید رضا حیاتی
تاريخ: 1395/10/05
آدرس: تهران م ولیعصر
تلفن: 0935 2669191 فکس:
آدرس پست الکترونيک: hahayati@gmail.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.