- - - فروش- - - ذرت - - - در تناژ بالا
» » » » آماده همکاری و بستن قرارداد با تجار و دفاتر بازرگانی ،ارگانهای دولتی و شرکت های خصوصی و... برای فروش و تحویل تضمینی جو خارجی همراه با تعهد بانکی در انبار خریدار هستیم. طاهری=09۱69905830
کشور: Iran نام: نام: شرکت نانو سیستم آریا- حمیدیان
تاريخ: 1395/09/22
تلفن: 09?699?4882 فکس:

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.