اشپزخانه ایرانی ارائه کننده بهترین غذاهای ایرانی اماده عقد قرار داد با سفارت ها وشرکت های بازرگانی
» اشپزخانه ایرانی ارائه کننده بهترین غذاهای ایرانی اماده عقد قرار داد با سفارت ها وشرکت های بازرگانی با بهترین کیفیت
کشور: Iran نام: اشپزخانه ایرانی
تاريخ: 1395/09/07
آدرس: گیشا .پانزدهم
تلفن: 88246500 فکس:
آدرس پست الکترونيک: pejmangodarzi@yahoo.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.