صادرات انواع کود های شیمیایی با مجوز
» این شرکت با داشتن مجوز صادرات , توانائی صادرات ت انواع کودهای شیمیایی را دارد لطفا درخواست های خود را فقط با ایمیل ارسال نمائید .
کشور: Iran نام: پترو اورین پارس
تاريخ: 1395/09/06
آدرس: سمنان
تلفن: 09126952730 فکس:
آدرس پست الکترونيک: info_petro@yahoo.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.