تجارت با کشور فرانسه- صادرات و واردات در زمینه های تخصصی و صنعتی- مشاوره و بازاریابی رایگان-
» صادرات و واردات درزمینه های تخصصی و صنعتی- مشاوره و بازاریابی- دفاتر و پرسنل در تهران، پاریس، تارب، مونت پولیه و ....
کشور: Iran نام: وکتور کست
تاريخ: 1395/09/02
آدرس: تهران- پاسداران
تلفن: 09128180342 فکس:
آدرس پست الکترونيک: Amiralimolaie@gmail.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.